Ontstaansgeschiedenis

Ontstaansgeschiedenis

Op maandag 11 maart 1974 overleed Valkenburger Martin Stevens. Hij was in het bezit van een omvangrijke verzameling boeken en archivalia over Limburg en vooral over Valkenburg.

Hij stond bekend als een man met een warm hart voor de historie van Valkenburg.

Een jaar na zijn dood komen vertegenwoordigers van de vereniging Veldeke, de Historische Kring Valkenburg, de Kasteelstichting en het bestuur van de bibliotheek bijeen in de hal van het gemeentehuis in Valkenburg-Houthem. Zij hebben vernomen dat een antiquair uit Maastricht belangstelling heeft getoond voor de verzameling van Martin Stevens.

De familie Stevens biedt de verzameling te koop aan voor fl. 12.500,-. Door een royale, eenmalige subsidie van fl 5.000,- van de gemeente Valkenburg-Houthem en door schenkingen en leningen van de andere diverse stichtingen en verenigingen brengt men de benodigde geldsom op tafel.

Die avond op maandag 1 september 1975 ontstaat de zekerheid dat de boekenschat van Martin Stevens voor Valkenburg behouden zal blijven.

Op donderdag 20 november van dat jaar om 21.30 uur, de geboortedag van Martin Stevens, passeert de stichtingsakte ten overstaande van notaris Palmen uit Klimmen. Notaris Palmen, die eveneens als Martin Stevens op 20 november jarig was, had hiervoor een korte vakantie afgezegd.

Ten huize van mevrouw Stevens-Lutters aan de Nieuweweg 46 ziet de Stichting Martin Stevens Fonds het licht.

Getuigen bij het passeren van de akte waren mevrouw Nel Stevens-Lutters en broer Charles Stevens namens de familie.

Daarnaast de verdere medeondertekenaars en initiatiefnemers de heren P. Schummer, A. Sluijsmans, J. Notten en Leon Pluijmaekers; namens de gemeente loco-burgemeester J. Schurgers; H. Chambille en P. Wouters namens de vereniging Veldeke; P. Schunk namens de Stichting Bibliotheek Valkenburg; namens de Kasteelstichting Alf. Crolla en tenslotte dhr. Gulkers, de Maastrichtse archivaris en bemiddelaar bij de aankoop en vriend van Martin Stevens. Een bestuur wordt nu op korte termijn gekozen om verder plannen uit te werken om het fonds aan financiële middelen te helpen.

De enorme verzameling werken en publicaties over Valkenburg en Limburg, op alle mogelijke terreinen, zal een plaats krijgen in het nieuw te stichten bibliotheekgebouw. Tot zaterdag 17 november 1984 verbleef de verzameling in de brandvrije archiefruime van het Valkenburgse gemeentehuis.

Toen werd bij de openstelling van het nieuwe bibliotheekgebouw aan het Berkelplein, de voormalige kleuterschool, de Martin Stevenskamer geopend en kon het inventariseren en catalogiseren van de verzameling beginnen.

Collecties

Tijdschriften

Convallis massa mauris enim mattis magnis montes mollis taciti phasellus semper.

Ansichtkaarten

Convallis massa mauris enim mattis magnis montes mollis taciti phasellus semper.

Foto’s

Convallis massa mauris enim mattis magnis montes mollis taciti phasellus semper.

Boeken

Convallis massa mauris enim mattis magnis montes mollis taciti phasellus semper.