Over HAV

Wie zijn wij?

Stichting Martin Stevens Fonds is ontstaan na het overlijden van verzamelaar Martin Stevens. Hotelier Martin Stevens heeft in de vorige eeuw, tot aan zijn overlijden in de jaren ’80, met groot enthousiasme een persoonlijk archief opgebouwd over Valkenburg en omstreken.

Bij zijn overlijden bleef dit historisch erfgoed achter. Al gauw werd besloten dit archief onder te brengen in een stichting; het MSF was geboren. Sindsdien zijn er altijd betrokken Valkenburgers en enthousiaste niet- Valkenburgers aan de slag gegaan om dit archief te beheren en uit te breiden. Logisch, want iedere dag wordt er geschiedenis gemaakt.

Met het verstrijken van de jaren werd het moeilijker de naam MSF onder de aandacht te brengen bij de mensen en we hebben besloten vanaf 2021 de naam Historisch Archief Valkenburg (HAV) te voeren, maar wel als eerbetoon de stichting MSF te handhaven.

Wat doen wij?

Zoals gezegd beheren wij het bestaande archief. Maar dit archief is niet statisch. Met enige regelmaat worden wij benaderd door particulieren, verenigingen en instellingen of stichtingen om hun documentatie mee te nemen in ons archief.

Let wel! Wij zijn geen archiefdepot voor opslag van archieven. Wij willen graag historisch interessante documenten, boeken, foto’s overnemen en archiveren, zodat ze bewaard blijven voor het nageslacht, maar OOK toegankelijk worden voor onderzoekers, journalisten, schrijvers en instellingen. Daarnaast helpen wij ook daar waar nodig bij tentoonstellingen.